Lewensvaardighede

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Lewensvaardighede by Mind Map: Lewensvaardighede

1. Onderwerpe van Lewensvaardighede Gr4-6:

1.1. 1. Ontwikkeling van self 2. Sosiale verantwoordelikheid 3. Gesondheids- en omgewingsverantwoordelikheid

2. Lewensvaardighede fokus op:

2.1. kognitiewe (denke) affektiewe (emosies) konatiewe (gedrag)

3. SPESIFIEKE DOELSTELLINGS

3.1. 1) leerders bereik hul volle potensiaal; 2) leerders te leer van hulle regte en verantwoordelikhede; 3) leerders te lei om ingeligte en verantwoordelike besluite te neem; 4) kreatiewe individue te ontwikkel; 5) vaardighede soos te ontwikkel; 6) leerders aan ervarings en die basiese vaardighede bloot te stel; 7) leerders toe te laat om oefening te geniet en om sosiale vaardighede te ontwikkel.

4. Uitdagings om Lewensvaardighede te onderrig:

4.1. 1. Die verpligtende aard van LO 2. Marginalisering van die vak 3. Gesindhede van leerders, kollegas en skoolhoofde 5. Hantering van sensitiewe kwessies in die klas 6. Gebrek aan tyd om leerders se individuele behoeftes aan te spreek 7. Aanpassing by ʼn unieke onderrigstyl 8. ʼn Kurrikulum wat nie altyd relevant mag wees nie

5. Faktore van emosionele klimaat

5.1. • Algemene houding van onderwyser • Sielkundige veiligheid • gevoel van identiteit • gevoelen dat jy daar behoort • doelgerigte gedrag • gevoel van bevoegdheid

6. Oorkom struikelblokke:

6.1. 1. Akedemiese voorbereiding 2. Neem jou rol as onderwyser ernstig op 3. Geestelike voorbereiding. 4. Oortuig ander oor die belangrikheid van die vak. 5. Netwerk wyd

7. Emosionele intelligente gedrag

7.1. • Wees empatiek • Ondersteun leerders • Ondersoek situasies • Positiewe taalpatrone