ΞYΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ΞYΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ by Mind Map: ΞYΛΙΝΗ ΣΤΕΓΗ

1. προστασία από καιρικά φαινόμενα:

1.1. βροχή

1.2. ήλιος

1.3. κρύο

1.4. ζέστη

1.5. χιόνι

1.6. άνεμος

2. αποτελείται από:

2.1. κεραμίδια

2.2. ξύλο

2.3. μόνωση

3. τύποι στεγών:

3.1. μονόρριχτη

3.2. δίρριχτη

3.3. τρίρριχτη

3.4. τετράρριχτη

3.5. πολύρριχτη

4. βασικά στοιχεία:

4.1. κορφιάς

4.2. ντερέδες ή λούκια

4.3. γραμμή απορροής