Національне виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Національне виховання by Mind Map: Національне виховання

1. Завданнями національного виховання студентської молоді є:

1.1. формування національної свідомості, гідності громадян, виховання поваги й любові до рідної землі і українських традицій;

1.2. підготовка свідомої інтеграції України, збереження інтелектуального генофонду націй;

1.3. вироблення чіткої громадянської позиції, об'єднання молодих людей вірі у верховенстві закону, яка є єдиною гарантією свободи ;

1.4. підняття престижу української мови в академічному середовищі, забезпечення та розвиток українськомовного освітнього простору;

1.5. формування у суспільстві свідомості переваги здорового способу життя, культури соціально активної, фізично здорової та духовно багатолікої особистості;

1.6. створення необхідних умов для ефективного розвитку студентського самоврядування, виявлення його потенційних лідерів та організаторів;

1.7. забезпечення високого рівня професійності та вихованості молодої людини, сприяння розвитку індивідуальних здібностей, таланту та самореалізації;

1.8. плекання поваги до спільноти alma mater, до забезпечення та розвитку демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.

2. Принципи національного виховання:

2.1. демократичності

2.1.1. визнання академічної спільної права кожного з питань свободи виявлення своєї творчої індивідуальності, усунення авторитарних методів виховання;

2.2. гуманізації

2.2.1. створені умови для особистої самореалізації, формування людяної, щирої, доброзичливої, милосердної особистості

2.3. єдності навчальної та виховної діяльності

2.3.1. консолідації студентства та науково-педагогічних працівників в єдиній академічній спільноті, об'єднаній спільній моралі та ідеях

2.4. послідовності, системності та наскрізності

2.4.1. привнесені виховні аспекти у всіх формах освітнього процесу, зв'язок виховання з життям, трудовою діяльністю народу та продукти працею

2.5. диференціації та індивідуалізації виховного процесу

2.5.1. врахування у виховній діяльності рівнів фізичного, духовного, психічного, соціального, інтелектуального розвитку студентів, стимулювання їхньої активності та розвитку творчої індивідуальності

2.6. єдності теорії та практики

2.6.1. реалізація набутих студентами знань, зміст і навічок на практиці, що включає самоврядування та громадську діяльність

2.7. природовідповідності

2.7.1. врахування багатогранної та цілісної природи людини, вікових та індивідуальних, соціально-психологічних особливостей студентів

2.8. пріоритету правової свідомості

2.8.1. виховання поваги до конституційних прав та свободи людини.

3. Мета

3.1. Головною метою національного виховання студентської молоді є формування свідомого громадянина — патріота Української держави, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти через набуття молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей та духовних запитів.

4. Означення

4.1. Національне виховання - це система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створених впроваджень віків українським народом та покликана формула світових позицій та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується через комплекс відповідних заходів.