Ядуу өрхөд хөрөнгө оруулах

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Ядуу өрхөд хөрөнгө оруулах by Mind Map: Ядуу өрхөд хөрөнгө оруулах

1. Эмэгтэй хүмүүс яагад ажилгүй байна вэ

1.1. эрт хүүхэдтэй болсон байгаа эмэгтэйчүүд

1.1.1. оёдлын сурагалт зохион байгууах

1.1.2. торт хийх

1.1.3. даавуу хийх

1.1.4. жааз хийх

1.2. хорих газраас гарсан эмэгтэйчүүд

1.2.1. сургалт зохион байгуулах

1.2.2. хүүхдүүдийг нь харж асрах

2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд

3. Бүтэн өнчин болон хараа хяналтгүй хүүхдүүд

3.1. 18 хүрсэн хүүхдүүдэд анхаарал хандуулах

3.1.1. ажилд зуучилж өгөх

3.1.1.1. тоглоомын аргаар санхүүгийн боловсрол олгох

3.1.1.1.1. санхүүгийн боловсролын дэвтэр харандаа

3.1.2. нийгэмших тал дээр хөгжүүлэх

3.1.3. сөрөг зан үйлийг нь бууруулах сургалт

3.1.4. илүү чадавхжуулах

3.1.5. Ажил мэргэжил зуучлагч байгууллаг болон төгсөгчдийн холбоог сайжруулах

3.1.6. Сургалтын төлбөрийг хөнгөлөх тогтолцоо

3.1.7. Maybe заавал колложид сургах

4. Жндрийн тэгш байдал болон охид эмэгтэйчүүдийг чадавхжуулах

4.1. Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн бизнсийн сургалт, хөгжүүлэлт

4.1.1. Animation

4.1.1.1. Tuul

4.1.2. Подкаст

4.2. Эмэгтэйчүүдэд чиглэсэн сэтгүүл, ном,,,,

5. Эрүүл мэнд

5.1. эрүүл мэндийн асуудалтай холбогдсон цуврал анимшн

6. Боловсрол

6.1. ажил мэргэжлийн сургалт явуулах

6.2. мэргэжлийн оношилгоо