Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
E-mail by Mind Map: E-mail

1. Chat

1.1. S kamarády

2. Školní email

2.1. psaní zpráv

2.1.1. Komu

2.1.1.1. Učiteli

2.1.2. předmět

2.1.2.1. účel emailu

2.1.2.2. pochopitelný

2.1.3. vlastní text

2.1.3.1. Oslovení

2.1.3.2. Stručný

2.1.3.3. Gramaticky správně

2.1.3.4. co nejvýstižněji

2.1.3.5. bez zbytečných slov na víc

2.1.3.6. hlavu a patu

2.1.4. příloha

3. Osobní email