Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PLAGIAT by Mind Map: PLAGIAT

1. -dan siarkan semula sbg karya sendiri

2. 2.Berkumur

3. 3.Bersentuhan lelaki dengan kulit perempuan yg bukan mahram

4. 4.Menyapu sebahagian kepala

5. Rukun Wudhu'

5.1. 1.Berniat

5.2. 2.Membasuh muka

5.3. 3.Membasuh dua tangan hingga ke siku

5.4. 5.Membasuh dua kaki hingga buku lali

5.5. 6.Tertib

6. Perkara Makruh ketika Berwudhu'

6.1. 1.Bercakap

6.2. 2.Mendahulukan anggota kiri

6.3. 3.Berlebihan dalam menggunakan air

7. Definisi

7.1. -tiru hasil karya asli

8. Perkara sunat ketika berwudhu'

8.1. 1.Membaca bismillah

8.2. 3.Membasuh telinga

8.3. 4.Mengulang 3 kali setiap basuhan