Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
WUDHU' by Mind Map: WUDHU'

1. Rukun Wudhu'

1.1. 1.Berniat

1.2. 2.Membasuh muka

1.3. 3.Membasuh dua tangan hingga ke siku

1.4. 4.Menyapu sebahagian kepala

1.5. 5.Membasuh dua kaki hingga buku lali

1.6. 6.Tertib

2. Perkara Makruh ketika Berwudhu'

2.1. 1.Bercakap

2.2. 2.Mendahulukan anggota kiri

2.3. 3.Berlebihan dalam menggunakan air

3. Perkara yang membatalkan wudhu'

3.1. 1.Terkentut

3.2. 2.Pitam

3.3. 3.Bersentuhan kulit lelaki dengan kulit perempuan yg bukan mahram

4. Perkara sunat ketika berwudhu'

4.1. 1.Membaca bismillah

4.2. 2.Berkumur

4.3. 3.Membasuh telinga

4.4. 4.Mengulang 3 kali setiap basuhan