ฉันเป็น

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ฉันเป็น by Mind Map: ฉันเป็น

1. เกษตรตำบล (ชก)

1.1. ชก. 6 ปี + กษต. 2 ปี

1.1.1. เกษตรตำบล (ชพ)

2. เกษตรอำเภอ (ชก)

2.1. กษอ.(ชก) 2 ปี

2.1.1. หัวหน้ากลุ่ม (ชพ)

2.2. กษอ. (ชก) 1 ปี

2.2.1. เกษตรอำเภอ (ชพ

3. นวส.ชก (จังหวัด/เขต/ศูนย์)

3.1. ชก 6 ปี + เคยกษต. 2 ปี (รวมได้)

3.1.1. เกษตรตำบล (ชพ)

3.2. ชก 7 ปี + อยู่/เคยอยู่จังหวัด 2 ปี (รวมได้) + นสก./นบก.

3.2.1. หัวหน้ากลุ่ม (ชพ)

3.3. ชก 6 ปี + อยู่/เคยอยู่จังหวัด 2 ปี (รวมได้) + นสก./นบก.

3.3.1. เกษตรอำเภอ (ชพ)