BON ÚS D'INTERNET

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BON ÚS D'INTERNET by Mind Map: BON ÚS D'INTERNET

1. Privacitat

1.1. Utilitza contrasenyes diferents

1.2. Sigues prudent amb les teves dades personals i fotos

1.3. Atenció als correus electrònics, poden contenir virus

1.4. Si trobes continguts desagradables no investiguis, avisa a algun adult

1.5. No acceptis amistats de desconeguts

2. Respecte

2.1. Drets d'autor

2.2. Tenir cura de què diem i com ho diem

2.3. Controlar el teu temps

2.4. Vigila a l'hora d'agregar un nou contacte, et poden prendre la teva identitat digital

2.5. Abans de penjar una imatge o publicar algo a la xarxa, pensat'ho bé

2.6. Creative Commons (CC)

2.6.1. Et permet saltarte els intermediaris

2.6.2. Alguns drets reservats

2.6.3. Tot sense tenir que demanar permís perquè el permís ja ha estat concedit

2.7. Copyright (C)

2.7.1. Tots els drets reservats

2.7.2. Demana permís

3. Seguretat

3.1. Utilitzar un llapis de memòria

3.2. Tenir cura i vigilar on deixem el portàtil

3.3. Instal·lar l'antivirus i el sistema operatiu

3.4. La bateria sempre al 100%

3.5. Fer servir fundes pels portàtils