Us d'INTERNET

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Us d'INTERNET by Mind Map: Us d'INTERNET

1. La seguretat a la xarxa

2. El respecte: drets d'autor

3. La privacitat

4. Encara existeix?

4.1. El 90% de la gent no és conscient de la quantitat de dades que deixa a l'abast de tercers.

5. Com es pot conseguir?

6. Correu electrònic

6.1. - La teva contrasenya no es comparteix amb ningú

6.2. -No omplis formularis que t’arribin per correu electrònic, en especial aquells que et demanin dades personals

7. Xarxes Socials

7.1. -El teu perfil, com a menor d’edat, ha de ser sempre privat.

7.2. -No agreguis persones que no coneguis físicament, només amb les que mantinguis contacte regular.

8. Sales de xat

8.1. -No donis tampoc dades dels teus familiars o amics.

8.2. -No enviïs fotografies teves a través d’aquestes sales.

9. Què son els drets d'autors?

9.1. El dret d’autor es defineix com el conjunt de drets d’una persona física sobre la seva obra (creació humana original) de naturalesa literària, artística o científica expressades per qualsevol mitjà o suport.

10. Què pasa si incompleixes els drets d'autors?

10.1. Si s'infringeix qualsevol dels drets d'autor d'una persona, aquesta podrà dirigir-se contra l'infractor en defensa del seu dret i en reclamació dels danys que se li hagi pogut causar. Això podrà donar-se via extrajudicial o judicial.

11. Com conseguir-ne?

11.1. Utilitzar diferents contrasenyes.

11.2. Us correcte del coreu electrònic.

11.3. No acceptar amistats o invitacions a sales que desconeguis.

11.4. Sigues prodent amb les teves dades personals.

12. CYBERACOSO

13. Videojocs

13.1. En els videojocs, et conectes amb molta gent desconeguda i si no tens experiència a la xarxa et poden o enganyar o hackejar

14. Hackers