Les meves fortaleses

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Les meves fortaleses by Mind Map: Les meves fortaleses

1. Autonomia i iniciativa

1.1. Treballo en la meva compte en tots els treballs

1.2. Jo agafo la inciativa dels treballs en grup i faig ràpid la meva part per fer altre cosa

2. Responsabilitat, detall, qualitat i normativa

2.1. Entrego tots els treballs sempre que pugui fer-ho

2.2. Acostumo a fer totes les feines, la meva qualitat és bona.

3. Orientació a resultats i motivació

3.1. No em conformo amb un aprovat, vull aconseguir la màxima nota possible.

3.2. Em motiva ganyar coses per mi mateix sense ajuda de ningú

4. Planificació

4.1. Normalment faig un pla d'estudis, de treball i sempre deixo temps per vida social

4.2. En planifico les feines en ordre depenent de la seva importància

5. Adaptació al canvi

5.1. Quan hi ha un gran canvi a la meva vida, l'accepto, amb totes les coses que alló comporta

5.2. Penso que els canvis sempre són bons i encara que una cosa no t'agrada sempre cal mirar el costat bo

6. Resolució de problemes i presa de decisions

6.1. Intento buscar l'opció més òptima dins d'un arc de posibilitats establert.

7. Treball en equip

7.1. Escolto a tots els membres del meu equip

7.2. No tinc problemes per treballar en grup amb qualsevol