Teknolojik Araçlar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Teknolojik Araçlar by Mind Map: Teknolojik Araçlar

1. Görsel Araç-Gereçler

1.1. Kitaplar

1.2. Yazı ve Gösterim Tahtaları

1.3. Resimler

1.4. Gerçek Eşyalar ve Modeller

1.5. Yansıtıcılar (Projektörler)

2. Görsel-İşitsel Araç Gereçler

2.1. Televizyon

2.2. Video Göstericiler Video Kasetler

2.3. Dijital Kamera

2.4. Film Makinesi ve Hareketli Film Şeritleri

2.5. CD-DVD Çalar

2.6. Kapalı Devre Televizyon

2.7. Kuklalar

2.8. Tiyatro

2.9. Eğitsel Geziler

3. İşitsel Araç-Gereçler

3.1. Radyo

3.2. Pikap ve Plaklar

3.3. Kaset Çalar

3.4. Teyp

3.5. Ses Kasetleri ve Ses CD’leri

3.6. MP3 Çalar

4. Teknoloji Destekli Araçlar

4.1. Bilgisayar ve Öğretim Yazılımları

4.2. Çoklu Ortam CD-ROM’lar

4.3. İnternet ve Çoklu Ortam sağlayan siteler

4.4. PodCast

4.5. Etkileşimli Video