INTEGRACIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
INTEGRACIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ by Mind Map: INTEGRACIÓ DE SISTEMES D'INFORMACIÓ

1. cicle de vida

1.1. etapes

1.1.1. adquisició

1.1.1.1. planificació

1.1.1.2. creació d'escenaris

1.1.1.3. contractació

1.1.1.4. avaluació

1.1.2. implementació

1.1.2.1. planificació

1.1.2.2. alinear i desenvolupar

1.1.2.3. implementació

1.1.2.4. avaluació

1.1.3. ús

1.1.3.1. planificació

1.1.3.2. ús i evolució

1.1.3.3. implementació

1.1.3.4. avaluació

1.2. artefactes

1.2.1. gestió

1.2.1.1. quadre comandament

1.2.2. integració

1.2.2.1. ICCPM

1.2.2.2. BPI

1.2.2.3. SOA-ESB

1.2.2.4. SISTEMES

1.2.2.4.1. heretats

1.2.2.4.2. empresa

2. sistemes d'informació

2.1. format

2.1.1. programari

2.1.1.1. comptabilitat

2.1.1.2. magatzem

2.1.1.3. personal

2.1.1.4. logística

2.1.1.5. altres

2.1.2. maquinari

2.1.2.1. pantalles

2.1.2.2. teclats

2.1.2.3. mainframe

2.1.2.4. impresores

2.1.2.5. altres

2.2. formen

2.2.1. sitges funcionals

2.2.1.1. porten

2.2.1.1.1. problemes

3. classificació

3.1. nivells

3.1.1. interconectivitat

3.1.1.1. tracta

3.1.1.1.1. tecnologia

3.1.2. interoperativitat

3.1.2.1. tracta

3.1.2.1.1. software i aplicatius

3.1.3. convergència semàntica

3.1.3.1. tracta

3.1.3.1.1. dades, informació

3.1.4. integració convergent

3.1.4.1. tracta

3.1.4.1.1. processos

3.2. enfoc

3.2.1. tipus

3.2.1.1. empreses

3.2.1.1.1. son

3.2.2. tipus

3.2.2.1. processos

3.2.2.1.1. horitzontal

3.2.2.1.2. vertical

3.2.2.1.3. mixta

4. presenta

4.1. beneficis

4.1.1. tècnics

4.1.1.1. redueix

4.1.1.1.1. costos

4.1.2. operatius

4.1.2.1. millora

4.1.2.1.1. eficiència

4.1.3. gerencial

4.1.3.1. millora

4.1.3.1.1. ROI

4.1.4. estratègics

4.1.4.1. millora

4.1.4.1.1. col·laboració

4.2. problemes

4.2.1. tècnics

4.2.1.1. complica

4.2.1.1.1. infraestructura

4.2.2. operatius

4.2.2.1. augmenten

4.2.2.1.1. costos

4.2.3. gerencial

4.2.3.1. dificulta

4.2.3.1.1. decisions

4.2.4. estratègics

4.2.4.1. rebaixa

4.2.4.1.1. quota mercat

4.3. barreres

4.3.1. tècniques

4.3.1.1. processos

4.3.1.1.1. complexos

4.3.2. operatives

4.3.2.1. cost

4.3.2.1.1. solució SI

4.3.3. gerencial

4.3.3.1. voler

4.3.3.1.1. ISI

4.3.4. estratègics

4.3.4.1. política

4.3.4.1.1. empresa