Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Učení se by Mind Map: Učení se

1. Prostředí

1.1. školní

1.1.1. knihovna

1.1.2. učebny

1.2. domácí

1.2.1. připojení na internet

1.2.2. rušivé elementy

2. Vzdělávání prostřednictvím Moodle

2.1. V roli studenta

2.1.1. plnit úkoly

2.1.2. zapojit se do diskuze

2.1.3. sebevzdělávání

2.2. V roli učitele

2.2.1. zadávat úkoly

2.2.2. kontrolovat splněné úkoly

2.2.3. komunikace se studenty

3. Jaké nástroje využívám?

3.1. YouTube

3.1.1. vyhledávám videa

3.1.2. vkládám videa

3.2. GoogleDoc

3.2.1. Tabulky

3.2.2. Prezentace

3.2.3. Texty

3.2.4. Grafy

3.3. Facebook

3.3.1. komunikace s týmem

3.3.2. komunikace s přátely

3.4. GoogleSites

3.5. Wikipedia

3.5.1. hledám nové poznatky

3.5.2. vkládám nové poznatky

3.6. Blogger

3.7. Gmail

3.7.1. e-mail

3.7.2. chat

3.7.3. kalendář

3.8. Skype

3.8.1. e-learning

3.8.2. konference

4. Klasické metody

4.1. čtení nahlas

4.2. zvýrazňování textu

4.3. opakování myšlenky