Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Nyelvújítás by Mind Map: Nyelvújítás

1. Olvasnivaló

2. Ypszilonháború

3. Előzmények

3.1. Magyar felvilágosodás

3.2. Bessenyei György

3.3. Magyarokhoz című röpirat

3.4. magyar nyelv ügye

4. Nyelvújítási harc

4.1. Ortológusok

4.2. Neológusok

5. Fontos személyek

5.1. Kazinczy Ferenc

5.2. Verseghy Ferenc

5.3. Révai Miklós

5.4. Kölcsey Ferenc

5.5. Szemere Pál

6. Fontos művek

6.1. Mondolat

6.2. Felelet a Mondolatra

6.3. Debreceni Grammatica

6.4. Tövisek és virágok

7. Árkádia-pör

8. Összefoglalás