Internet, la xarxa de xarxes

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Internet, la xarxa de xarxes by Mind Map: Internet, la xarxa de xarxes

1. Accés a Internet

1.1. El poporcionen els proveïdors d’accés (ISP, Internet Service Provider)

1.2. La tecnologia d'acés més popular és l'ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) que empra la línia telefònica per cable de coure

1.3. La velocitat de transferència és petita quan va del client al servidor (pujada d’informació) i, és molt més gran en sentit invers (baixada d’informació).

1.4. La velocitat de transferència no és constant i varia depenent d'altres factors

2. Protocol TCP/IP

2.1. Transmission Control Protocol / Internet Protocol

2.2. Són els dos protocols que fan possible l’intercanvi d’informació entre xarxes i ordinadors

2.3. TCP

2.3.1. comunicació entre dos nodes que

2.3.2. intercanvien informació trossejada i empaquetada per no fer errors ni duplicats

2.4. IP

2.4.1. estableix les condicions de transmissió per a paquets d’informació que poden anar al destí per camins diferents segons l’estat de les rutes a cada moment,

2.4.2. Utilitza la IP per identificar tots els ordinadors de la xarxa

2.4.3. La IP té 4 blocs numèrics amb un valor màxim de 255

2.4.4. El protocol ha quedat curt i han sortit versions posteriors que s’anomenen IPv4 i IPv6

2.4.5. La IP pot ser fixa o variable

3. Internet

3.1. és una xarxa de xarxes, de tot tipus, que es troba a tot el món

3.2. Té una topologia en forma de teranyina

3.3. Aquesta forma prové dels militars d'Estats Units, que van ser els creadors d'aquesta tecnologia durant la guerra freda (Advanced Research Projects Agency o ARPANET)

3.4. La connexió entre l'ordinador i la xarxa es fa amb un mòdem

4. DNS

4.1. Domain Name Server

4.2. Creat per accedir als continguts d’un servidor web sense saber l’adreça IP de l’ordinador on s’allotja la informació que estem sol·licitant, sinó amb un nom fàcil de recordar.