Teknolojik Araçlar

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Teknolojik Araçlar by Mind Map: Teknolojik Araçlar

1. Video (Görsel + İşitsel)

1.1. Youtube Filmi

2. Etkileşim (Görsel + İşitsel)

2.1. Animasyon

3. Görsel

3.1. Google

3.2. Instagram

3.3. Pinterest

4. İşitsel

4.1. Radio

4.2. MP3

4.3. Podcast

4.4. Plak

5. Devinimsel Oyunlar

5.1. Birdirbir

5.2. Sek sek

5.3. Yerden yüksek

5.4. İp atlama