Kirjasto Yritys/Yhdistys/Osuuskunta 2013

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Kirjasto Yritys/Yhdistys/Osuuskunta 2013 by Mind Map: Kirjasto Yritys/Yhdistys/Osuuskunta 2013

1. Mitä ongelmia julkishallinnolla on joita ne eivät osaa/saa ratkaista?

1.1. Johtajuus

1.1.1. Kirjastoja johtaa kirjastoalan ammattilaiset

1.1.1.1. kirjastoalan ammattilaiset eivät ole johtajia

1.2. Palkkaus

1.2.1. Kirjasto eivät voi palkata haluamaansa osaamista

1.2.2. Kirjastot eivät tiedä mitä osaamista haluaisivat palkata

1.3. Hankinta

1.3.1. Kirjastot eivät voi hankkia haluamiaan tuotteita

1.3.2. Kirjastot eivät osaa hankkia haluamiaan tuotteita

1.3.2.1. vrt. kilpailutuslainsäädännön tuntemus ja soveltaminen

1.4. Yhteistyö ja kumppanuus

1.4.1. Yritysten kanssa

1.4.2. Kolmannen sektorin kanssa

1.4.3. Asiakkaiden kanssa

1.4.4. Kirjastojen kanssa

1.4.4.1. Päällekkäinen työ

1.4.4.1.1. Kirjastot eivät tee riittävästi yhteistyötä vaan toistavat samoja virheitä ja tekevät samoja asioita uudestaan.

1.5. Sisäinen kehittäminen

1.5.1. Henkilöstöä ei kehitetä järjestelmällisesti

1.6. Markkinointi

1.6.1. Viesti palveluista ei saavuta kansalaisia

1.7. Verkkopalveluiden huono laatu

1.7.1. Erityisesti kirjallisuuteen ja kulttuuriin liittyvissä palveluissa on todella huono tilanne.