Què és la Integració de Sistemes d'Informació?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Què és la Integració de Sistemes d'Informació? by Mind Map: Què és la Integració de Sistemes d'Informació?

1. Integració Empresarial

1.1. Segons Vernadat (2002)

1.1.1. Descomposició de barreres organitzatives existents millorant les sinergies dins de l'empresa, a fi que els objectius de negoci s'aconsegueixin d'una manera més productiva i eficient

1.2. Segons Lawrence y Lorsch (1969)

1.2.1. Procés orientat cap a la unificació d'esforços entre diferents subsistemes per a la consecució de les tasques (objectius) d'una determinada organització

2. Nivells o estats d'Integració

2.1. Interconnectivitat

2.1.1. Integració tecnològica

2.2. Interoperabilitat

2.2.1. Integració de programari i aplicatius

2.3. Convergència semàntica

2.3.1. Integració de dades

2.4. Integració convergent

2.4.1. Integració de processos de negoci, persones i coneixement

3. Enfocaments d'Intgració

3.1. Topologies d'Integració

3.1.1. Integració intra-organizativa o intra-empresa

3.1.2. Integració inter-organizativa o inter-empresa

3.1.3. Integració híbrida

3.2. Organització o empresa responsable

3.2.1. Integració horitzontal

3.2.1.1. Cap a dins

3.2.1.2. Cap endavant

3.2.1.3. Cap enrere

3.2.2. Integració vertical

3.2.2.1. De baix a dalt

3.2.2.2. De dalt a baix

3.2.3. Integració mixta

4. Integració Sistemes d'Informació

4.1. Segons Chalmeta, Campos y Grangel (2001)

4.1.1. Creació d'una infraestructura global d'informació suportada per noves i innovadores tecnologies (...) centrada en la flexibilitat i l'eficiència en el seu funcionament

4.2. Infraestructura segons Mayer y Painter, 1991)

4.2.1. Procesar informació eficientment

4.2.2. Cooperació entre components i/o subsistemes

4.2.3. Heterogeneïtat de recursos físics i aplicacions

4.2.4. Resposta a canvis i evolució temporal