Адмена прыгоннага права

история Беларуси

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Адмена прыгоннага права by Mind Map: Адмена прыгоннага права

1. Прычыны і прадпасылкі

1.1. Рэформа П.Д, Кісялёва

1.2. Інвентарная рэформа

1.3. Рост колькасці сялянскіх выступленняў

1.4. Прыгоннае права перашкаджала развіццю капіталізму

2. Падрыхтоўка рэформы

2.1. 1857 г. Рэскрыпт Аляксандара ІІ аб падрыхтоўцы праекта вызвалення сялян на імя Віленскага генерл-губернатараУ.І. Назімава

2.2. Стварэнне Сакрэтнага камітэту

2.3. Праца рэдакцыйных камісій у 1857-1860 гг.

3. Умовы вызвалення сялян

3.1. Асабістая свабода

3.2. Выкуп зямлі

3.3. Права ўласнасці на зямлю ў памешчыкаў

3.4. Часоваабавязанае становішча

4. Асаблівасці рэформы ў беларускіх губерніях

4.1. Мясцовае палажэнне Гродзенская, Віленская, Мінская губерніі

4.2. Віцебская, Магілёўская губерніі

5. Вынікі і значэнне рэформы

5.1. Сяляне атрымалі асабістую свабоду

5.2. Вызваленне рабочай сілы для прамысловасці

5.3. Грабежніцкі характар рэформы

5.4. Захаванне памешчыцкага землеўладання