Disseny: el treball en equip

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Disseny: el treball en equip by Mind Map: Disseny: el treball en equip

1. perquè ho necessita?

1.1. per ésser un bon professional

1.2. per arribar allà on no pot arribar sol

1.3. per gaudir més de la feina

1.4. per sentirse capaç

1.5. per millorar les seves habilitats socials

2. què necessita?

2.1. un grup de companys

2.1.1. diferents

2.2. Una missió compartida

2.2.1. un incentiu

2.2.1.1. una responsabilitat dintre del grup

2.3. temps

3. com ho fem?

3.1. organitzant petits grups i també treballant amb el grup classe

3.1.1. competició entre grups

3.1.2. COOPERACIÓ

3.1.3. SINÈRGIA

3.1.4. CONFLICTE I NEGOCIACIÓ

4. acció

4.1. situacions problema a resoldre

4.1.1. 1.- Contestar el qüestionari dels rols de belbin

4.1.2. proposta al grup classe: formeu grups de treball, mirant d'aconseguir el màxim possible de variació de rols, a cada un dels grups.

4.1.3. 2.-la nasa

4.1.4. 3.-els rectangles desquadrats

4.1.5. 4.-el dilema del prisioner

4.2. reptes a superar

4.2.1. 5.-construir una torre d'espaguetti lo més alta possible, amb un núvol de llaminadura a sobre

4.2.2. 6-portar una col.leció d'objectes. El grup que ho aconsegueixi abans guanya

4.2.3. 7.-tots els equips dins un llençol

4.2.4. 8.-Els gots llunyans