Філософія культури

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Філософія культури by Mind Map: Філософія культури

1. Змістовий модуль ІІ. Основні етапи розвитку культури

1.1. Лекції

1.1.1. Філософія культури як філософі символу

1.1.2. Феномен української культури в контексті архетипів і універсалій

1.1.3. Філософія культури як філософія діалогу

1.1.4. Філософія культури як філософія міфу

1.2. Семінарські заняття

1.2.1. Філософія культури як філософі символу

1.2.2. Феномен української культури в контексті архетипів і універсалій

1.2.3. Філософія культури як філософія діалогу

1.2.4. Філософія культури як філософія міфу

2. Іспит

3. Самостійні роботи

4. Змістовий модуль І. Теоретичні аспекти культури

4.1. Лекції

4.1.1. Теоретичні межі філософії культури

4.1.2. Культура і цивілізація

4.2. Семінарські заняття

4.2.1. Теоретичні межі філософії культури

4.2.2. Культура і цивілізація

5. Модульні контрольні роботи