web con

apps dat xe

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
web con by Mind Map: web con

1. Tạo khách hàng mới

2. Đơn hàng

2.1. Danh sách đơn hàng

2.2. Tạo đơn hàng

3. Sản phẩm

3.1. Sản phẩm ecommerce

3.1.1. Danh sách đơn hàng đổi trả

3.1.2. Danh mục sản phẩm

3.1.3. Qản lý thương hiệu

3.1.4. Quản lý thuộc tính sản phẩm

3.2. sản phẩm bds

4. Khách hàng

4.1. Hiển thị sanh sách khách hàng

4.2. Xem thông tin chi tiết khách hàng

4.3. Lịch sử khách hàng đã mua hàng

4.4. Xuất ra file excel

5. Khuyến mãi

5.1. Khuyến mãi

5.1.1. Khuyến mãi theo mã giảm giá

5.1.2. Khuyến mãi theo nhóm sản phẩm

5.1.3. Khuyến mãi theo giá trị đơn hàng

5.1.4. Khuyến mãi cho khách hàng cũ

5.1.5. Khuyến mãi sản phẩm theo thời gian

6. Báo cáo

6.1. Doanh số theo tháng

6.2. Doanh số theo kênh bán hàng

6.3. Doanh số theo sản phẩm

6.4. Doanh số theo nhà cung cấp

6.5. Doanh số theo khách hàng

7. Kênh bán hàng

7.1. Shoppe

7.2. Lazada

7.3. Tiki

7.4. Sendo

7.5. ZaLo

7.6. Google shopping

8. Ứng dụng

8.1. Thanh toán

8.1.1. Ngân Lượng

8.1.2. Momo

8.1.3. Zalopay

8.2. Chat

8.2.1. Zalo

8.2.2. Messenger

8.2.3. Tawk.to Live Chat

8.3. Kết nối nhà vận chuyển

8.4. Tích Điểm Thưởng

8.4.1. Khi mua hàng chuyển thành điểm

8.4.2. Đổi điểm lấy sản phẩm

8.5. Tiếp thị liên kết

8.6. In đon hàng

9. website

9.1. Quản lý trang

9.1.1. Thêm được trang mới

9.1.1.1. Thêm session cho trang

9.1.1.2. Sắp xếp vị trí hiển thị trên trang

9.1.1.3. on / off

9.2. Quản lý menu

9.2.1. Thêm được menu

9.2.2. Sắp xếp vị trí hiển thị menu

9.2.3. on / off

9.3. Tùy chỉnh giao diện

9.3.1. Chọn màu sắt giao diện

9.3.2. Thêm session cho giao diện

9.3.3. Thay đổi nội dung và tiêu đề cho session

9.3.4. Chuyển lại giao diện mạc điịnh ban đầu

10. Bài viết

10.1. Tin tức

10.1.1. Danh mục tin tức

10.1.2. Danh sách tin tức

10.2. Giới thiệu

10.2.1. Giới thiệu có video

10.2.2. Giới thiệu hình ảnh

10.2.3. Thêm được bài viết giới thiệu

10.2.3.1. Lịch sử hình thành

10.2.3.2. Giá trị cốt lỗi

10.2.3.3. Sứ mệnh

11. Cài đặt

11.1. Cấu hình chung

11.1.1. Cài đặt thông tin website

11.1.2. Ngôn ngữ

11.1.2.1. Tiền tệ

11.1.2.1.1. Viet Nam Đồng(đ)

11.1.2.1.2. Dollars (USD)

11.1.3. Địa chỉ cửa hàng

11.1.4. Mạng xã hội

11.1.4.1. Facebook

11.1.4.1.1. Facebook Pixel ID

11.1.4.2. Instagram

11.1.4.3. Pinterest

11.1.4.4. Youtube

11.1.4.5. Twitter

11.1.4.6. Zalo

11.1.5. Google

11.1.5.1. Mã nhúng Google Map

11.1.5.2. Mã Google Analytics

11.1.5.3. Google Remaketing Code

11.1.5.4. Google master tool

11.2. Phương thức thanh toán

11.2.1. Thanh toán chuyển khoản

11.2.2. Thanh toán COD

11.2.3. Thêm thông tin tài khoản ngân hàng

11.2.4. Thanh toán online

11.3. Tài khoản ngân hàng

11.4. Tài khoản người dùng

11.4.1. Tạo tài khoản người dùng

11.4.2. Phân quyền tài khoản

11.5. Thông báo

11.5.1. Đăng ký tài khoản

11.5.2. Gửi nội dung thanh toán thành công

11.5.3. Đơn hàng đã hủy

11.6. Cài đặt mail

11.6.1. Cài đặt email thông báo đơn hàng thanh công

11.7. Nội dung in đơn hàng

11.8. Quản lý tên miền

11.8.1. Add tên miền

11.8.2. Tìm kiếm và mua tên miền

11.9. Quản lý gói dịch vụ

11.9.1. Hiển thị thông tin gói dịch vụ

11.9.2. Nâng cấp gói dịch vụ

11.9.3. Giai hạn gói dịch vụ