Карбонові кислоти (оцтова кислота)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Карбонові кислоти (оцтова кислота) by Mind Map: Карбонові кислоти (оцтова кислота)

1. Будова

1.1. Складається з вуглеводного залишку -СН3

1.2. Карбоксильна група(-СООН)

1.3. Зв'язок О-Н у етановій кислоті більш полярний, тому й має більше кислотних властивостей ніж етанол чи гліцерил

2. Види

2.1. Мурашина кислота

2.2. Оцтова кислота

2.3. Щавлева кислота

2.4. Яблучна кислота

2.5. Лимонна кислота

3. Фізичні властивості

3.1. Безбарвна кислота

3.2. Різкий запах

3.3. Кислий смак

3.4. Густина 1,05 г/см3

3.5. Температура кристалізації 16,7

3.6. Температура кипіння 118,1

4. Хімічні властивості

4.1. Оцтова кислота є слабкою

4.2. Реагує з активними металами, деякі солі слабких кислот, основами, амфотерні гідроксиди

4.3. Дисоціюється у водному розчині на +Н і СН3СОО-

5. Цікаво знати

5.1. Інші назви оцету є етанова, льодяна, ацетат кислота

5.2. Карбонові кислоти виявлені в організмах комах, ссавців, людини

5.3. Оцтова кислота - перша відкрита кислота

6. Застосування

6.1. У хімічній промисловості

6.2. У харчовій промисловості

6.3. При фарбуванні тканин

6.4. У домашньому господарстві

6.5. У виробництві штучних волокон

6.6. У консервації продуктів