Teema: “Digipädevuste arenguprogrammi koostamine rakenduskõrgharidus õppejõududele Tallinna Üliko...

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Teema: “Digipädevuste arenguprogrammi koostamine rakenduskõrgharidus õppejõududele Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži näitel” by Mind Map: Teema: “Digipädevuste arenguprogrammi koostamine rakenduskõrgharidus õppejõududele Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledži näitel”

1. Uurimisvaldkond: Rakenduskõrgharidus

2. Probleem: Kõrghariduse valdkonnas puudub ühtne programm õppejõudude digipädevuste süsteemseks monitoorimiseks ning arendamiseks.

2.1. Küsimused:

2.2. 1. Millised on rakenduskõrghariduse õppejõudude digipädevused õppetöö elluviimisel?

2.3. 2. Kuidas annaks õppejõudude digipädevusi kõige efektiivsemalt hinnata ning kuvada?

2.4. 3. Milline peaks olema arenguprogramm, mis toetaks õppejõudude digipädevuste kujundamist?

3. Mõisted: Digipädevused, arendusprogramm, pädevusprofiil, õppejõudude digipädevused (DigCompEdu)

3.1. Võtmesõnad:

3.2. Akadeemilised töötajad

3.2.1. Academic employees

3.3. Digipädevused

3.3.1. Digital cometence (competency)

3.4. Digipädevuste hindamine

3.4.1. Assessment of digital competences (competency)

3.5. Kõrgharidus

3.5.1. Higher education

3.6. Arenguprogramm

3.6.1. Development program

3.7. Pädevusprofiil

3.7.1. Competence profile

3.8. Õppejõudude digipädevused

3.8.1. Digital competence of educators (DigCompEdu)

3.9. Digipädevuste mudel

3.9.1. digital competence model

4. Eesmärk: Sobiva arenguprogrammi väljatöötamine õppejõudude digipädevuste arendamiseks.