Integració de Sistemes D'Informació

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Integració de Sistemes D'Informació by Mind Map: Integració de Sistemes D'Informació

1. Organitzacions

2. Classificació

3. Processos que es volen integrar

4. Tipologia de procesos a integrar

5. Intra-Organitzativa

6. Inter-Organitzativa

7. Hibrida

8. Horitzontal

9. Vertical

10. inward

11. forward

12. backward

13. upward

14. downward

15. mixta

16. Nivells d'integració

17. 1: Interconectivitat

18. 2: Interoperabilitat

19. 3: Convergencia Semàntica

20. 4: Integració Convergent

21. Components

22. Sistema

23. Cicle de Vida/Fases

24. Contractació

25. Implementació

26. Ús

27. Planejament

28. Construcció d'escenaris

29. Planejament

30. Alineació i desenvolupament

31. Desplegament i Avaluació

32. Planejament

33. Ús i Evolució

34. Desplegament i Avaluació

35. Elements principals

36. Unitats de treball

37. Treballadors

38. Productes del treball

39. Artefactes de Gestió

40. Artefactes de Integració

41. Responsables d'activitats empresarials

42. Responsables d'activitats técniques

43. Responsable d'activitats organitzatives

44. Persones

45. Processos

46. Estructures

47. Capes

48. Processos Organitzatius

49. Sistemes d'informació

50. Informació

51. Recursos TIC

52. Formades per

53. Divisió de Treball

54. Aconseguir complexitat

55. Aconseguir domini

56. Reducció alternança de tasques

57. Reducció costos de formació

58. Escalabilitat de la ma d'obra