BONS USOS DIGITALS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
BONS USOS DIGITALS by Mind Map: BONS USOS DIGITALS

1. Privacitat

1.1. 1.Utilitzar diferentes contrasenyes. No comparteixis la contrasenya amb ning'i i guardala en un lloc segur.

1.1.1. CONTRASENYES

1.2. 2.Sigues prodent amb les teves dades personals.

1.2.1. DADES PERSONALS

1.3. 3.Us correcte del correu electronic

1.3.1. CORREU ELECTRONIC

1.4. 4.Vigilar amb alguns continguts que poden sortir al teu ordinador

1.4.1. CONTINGUTS EXTRANYS

1.5. 5.No acceptar amistats a no ser que estiguis segur, ja que et poden enganyar facilment.

1.5.1. AMISTATS

2. Seguretat

2.1. Llapis de memòria

2.1.1. Utilitza copies de seguretat per desar els teus arxius i carpetes.

2.2. Vigilació del portatil

2.2.1. Tenim que saber on deixem el portàtil.

2.3. Sistema operatiu i antivirus

2.3.1. Comprova que l'antivirus i el sistema operatiu estiguin sempre actualitzats.

2.4. Càrrega de la bateria

2.4.1. Quan carreguis la bateria, fes-ho fins al 100%.

3. Respecte

3.1. Continguts d'internet

3.1.1. Baixar d'algun lloc web música, vídeos i altres fitxers suposa una vulneració dels drets d'autors d'aquests-

3.2. Ús dels xats

3.2.1. Els xats com el messenger són una bona manera de comunicar-se amb la familia.

3.3. El temps

3.3.1. No deixis que els xats o les xarxes socials ocupin tot el teu temps d'oci.

3.4. Contactes

3.4.1. Sigues crític a l'hora d'agregar un nou contacte al teu messenger, hi han persones malintencionades

3.5. Pensaments

3.5.1. Publicar informació a les xarxes socials és molt ràpid, però un cop publicada no saps quin ús poden fer..