เด็กอายุ 6 เดือน

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
เด็กอายุ 6 เดือน by Mind Map: เด็กอายุ 6 เดือน

1. DTP 3

1.1. วัคซีนรวมป้องกัน โรคคอตีบ บาดทะยัก ไอกรน

1.1.1. Diphtheria,Tetanus Toxoids,Pertussi

1.2. ขนาดและวิธีใช้

1.2.1. ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ 0.5

1.3. ข้อควรระวัง

1.3.1. มีไข้สูงและร้องกวนได้

1.3.2. บางรายมีการปวด บวม แดงร้อน

1.3.3. ไม่ควรให้ในเด็กที่เป็นลมชักหรือโรคทางสมอง

1.3.4. ไม่ควรฉีดให้ในเด้กที่มีไข้สูง

1.3.5. ไม่ควรให้ร่วมกับวัคซีนป้องกันอหิวาต์ ไทฟอยด์ กาฬโรค

2. HB 3

2.1. วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบบี

2.1.1. Hepatitis B

2.2. เป็นวัคซีนชนิดน้ำ

2.2.1. ชนิดที่ผลิตจากพลาสม่า

2.2.2. ชนิดที่ผลิดจากยีสต์

2.3. ฉีดครั้งละ ๐.25-๐.5 ml

2.4. ขนาดและวิธีใช้

2.4.1. เข้ากล้ามเนื้อบริเวณ Deltoid หรือ Vastus intermedius

2.5. การเก็บวัคซีน

2.5.1. เก็บในตู้เย็น 4-8 องศา

2.5.2. ห้ามเก็บในช่องแช่แข็งจะเสีย

2.5.3. วัคซีน มีอายุ 2ปี

3. OPV 3

3.1. วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ

3.2. เป็นวัคซีนที่เตรียมจากเชื้อไวรัสโปลิโอที่ยังมีชีวิต

3.3. ขนาดและวิธีการใช้

3.3.1. ให้รับประทานครั้งละ ๐.1 (2หยด)-0.5ml

3.3.2. เด็กที่ไม่ได้รับวัคซีนตามนัด สามารถให้วัคซีนครั้งต่อไปได้เลย โดยไม่ต้องเริ่มใหม่

3.4. การเก็บวัคซีน

3.4.1. OPV ที่ละลายแล้วแต่ยังไม่ได้เปิดใช้ ควรเก็บรักษาไว้ในช่องแข็ง

3.4.2. ถ้าเหลือให้จัดการฆ่าเชื้อแล้วทิ้งไป

3.4.3. เมื่อเปิดขวดแล้วต้องใช้ให้หมดในวันเดียว

3.4.4. ห้ามเก็บไว้ใช้ในวันถัดไป