PRÀCTICA EDUCATIVA INCLUSIVA (DUA)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
PRÀCTICA EDUCATIVA INCLUSIVA (DUA) by Mind Map: PRÀCTICA EDUCATIVA INCLUSIVA (DUA)

1. Oferir activitats diverses amb l'ús de les tecnologies

2. Fomentar la col·laboració i/o cooperació entre ells

3. Garantir la participació de tots els alumnes

4. Vocabulari: refrescar conceptes tots junts

5. Augmentar la dificultat dels exercicis per tal que sigui accessible a tot l'alumnat

5.1. treball individual

5.2. treball en parelles

5.3. treball en petits grups

6. Inserir imatges explicatives, exercicis resolts

7. SEQÜÈNCIA D'ACTIVITATS en anglès (en un fitxer adjunt)