технологія критичного мислення.Особиста технологічна модель проведення уроків Щербини Т. М.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
технологія критичного мислення.Особиста технологічна модель проведення уроків Щербини Т. М. by Mind Map: технологія критичного мислення.Особиста технологічна модель проведення уроків Щербини Т. М.

1. медоди

1.1. практичних вправ

1.2. ігровий

1.3. частково -пошуковий

2. форми роботи

2.1. колективна

2.2. групова

2.3. робота в парах

2.4. інтерактивна

3. компетентності

3.1. предметна

3.2. комунікативна

3.3. соціальна

3.4. громадянська

3.5. інформаційна

3.6. загальнокультурна

4. підходи навчання

4.1. компетентнісний

4.2. діяльнісний

4.3. дослідницький

5. інструменти навчання

5.1. Learning Apps

5.2. you Tube

6. технологічні етапи

6.1. розминка(створення приятливого психологічного клімату)

6.1.1. прийоми

6.1.1.1. "радість класу"

6.1.1.2. "лінія горизонту"

6.2. обгрунтування навчання(виклик),(постановка мети, мотивація, створення проблеми

6.2.1. прийоми

6.2.1.1. "передбачення"

6.2.1.2. "асоціативний кущ"

6.2.1.3. "Знаю- хочу дізнатись"

6.3. Актуалізація

6.3.1. прийом

6.3.1.1. "мозкова атака"

6.3.1.2. "символічне бачення"

6.3.1.3. незакінчене речення

6.3.1.4. "сортувальник"

6.4. усвідомлення змісту(опрацювання нового матеріалу,сприйняття навчального матеріалу,формування умінь, навичок(усвідомлення,аналіз,порівняння, синтез)

6.4.1. методи

6.4.1.1. пояснювально- ілюстративний

6.4.1.1.1. прийом

6.4.2. частково-пошуковий(групова робота)

6.4.2.1. прийом

6.4.2.1.1. "лінгвістичне дослідження"

6.4.2.2. "знайди помилку"

6.4.2.3. "спостерігаю,міркую,роблю висновки"

6.4.3. ігровий

6.4.3.1. прийом

6.4.3.1.1. "інтелектуальний двобій"

6.4.3.1.2. гра"Ерудит"

6.4.3.1.3. "концептуальне колесо"

6.4.3.1.4. інтерактивні онлайнові вправи

6.4.4. практичних вправ

6.4.4.1. прийом

6.4.4.1.1. "розумний вибір"

6.4.4.1.2. "кубування"

6.4.4.1.3. "сховані слова"

6.4.4.1.4. "редактор"

6.5. рефлексія(перевірка, закріплення вивченого матеріалу,узагальнення його, самооцінка, самоаналіз)

6.5.1. прийом

6.5.1.1. ,"мікрофон"

6.5.1.1.1. на уроці я дізнався...

6.5.1.1.2. на уроці я навчився...

6.5.1.1.3. мені сподобались такі види роботи

6.5.1.1.4. знання й уміння ,здобуті на уроці,мені знадобляться для...

6.5.2. різнокольорові картки емоційного настрою("мені радісно", "мені сумно","я розмірковую")