SALAHNYATAAN

kontrak boleh batal - salahnyataan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
SALAHNYATAAN by Mind Map: SALAHNYATAAN

1. PENGECUALIAN (tidak boleh batal):

1.1. - Jika sejak awal sudah tahu kenyataan itu tidak benar

1.2. - Jika pihak yang berpeluang untuk mengetahui tidak gunakan peluang untuk memastikan tentang kenyataan tersebut adalah benar/tak. Kes: J.C Weber v E.A.B. Brown (pg 111)

2. S(18):

2.1. 1. Ketegasan/Pernyataan positif yang tidak benar tetapi dipercayai benar

2.2. 2. Mana-mana perlanggaran kewajipan tanpa niat menipu, memberi satu kelebihan kepada orang yang melanggarnya

2.3. 3. menyebabkan, walau dengan ikhlas satu pihak berkontrak membuat kesilapan tentang keadaan yang menjadi pokok perjanjian

2.4. opinion bukan salahnyataan!!!! salahnyataan adalah tentang perkara fakta!!!

3. S(19)

3.1. Jika kerelaan masuk kontrak wujud disebabkan oleh frod/paksaan/salhnyataan; maka kontrak boleh dibatalkan atas pilihan orang yang [email protected]@slhnyata

4. KESAN DAN RELIEF

4.1. Penerima kenyataan: -boleh batalkan kontrak @ -teruskan kontrak

4.2. Relief (batalkan kontrak) -mohon kpd mahkamah apa-apa faedah yang telah diberikan -mohon ganti rugi daripada pihak yang buat salahnyataan

4.3. Relief (teruskan kontrak) - kenyataan yang salah perlu dibetulkan dahulu oleh pihak yang salah itu

5. Maksud

5.1. Maksud: Memberikan kenyataan yang tak benar atau mengelirukan orang yang mendengar; lalu, orang tersebut masuk kontrak berdasarkan kenyataan tersebut

5.2. Salahnyataan ikhlas: orang yang membuat kenyataan tidak berniat mengelirukan pihak lain dan percaya dengan kenyataan yang diberikan itu benar Kes: With v O'Flanagan (pg 109)