Aprenetatge i TIC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Aprenetatge i TIC by Mind Map: Aprenetatge i TIC

1. Millorar l'alfabetització digital

2. Millorar el disseny instruccional

3. Desafiaments

4. altres contextos

4.1. e-learning

4.2. blended learning

4.3. CSCL

5. Comunitats virtuals d'aprenentatge CVA

6. canviar o transformar contextos conneguts

6.1. Educació presencial

6.2. Educació a distància

6.3. Educació oberta

7. Consolidar les TIC com instrument Psicològic

8. Sorgeix

8.1. Identitat digital

8.2. Portabilitat

9. Incorpora

9.1. Més Recurso multimedia

9.2. Eines 2,0

9.3. Xarxes Socials

9.4. Construcció del conneixement

10. Web 2,0 2000-Actualitat

11. Incorpora

11.1. Recurso multimedia

11.2. Interactivitat

11.3. Entorns d'aprenentatge virtual

11.4. Software lliure

12. Web 1,0 1992-2000

13. Inteligència humana

14. augmentar

15. Evolució de la tecnologia

16. Pre-Internet abans 1969

17. Internet 1969-1992

17.1. Col·laboració

17.2. Comunicació mediada per l'ordinador

18. Ha perés

19. Ús de les TIC

19.1. Integració de les TIC en el entorn educatiu