สร้าง Staff

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
สร้าง Staff by Mind Map: สร้าง Staff

1. Staff

1.1. join team

1.1.1. ระบุ password

1.1.1.1. สร้าง account

2. CRM manager

2.1. Staff management tool

2.1.1. create new staff

2.1.1.1. ใส่ email

2.1.1.2. ใส่ ชื่อ

2.1.1.3. ใส่ mobile no. (optional)

2.1.1.4. เลือก brand

2.1.1.4.1. เลือก branch

2.1.1.5. ส่ง email

2.1.2. update staff

2.1.2.1. เปลี่ยน staff name

2.1.2.2. เปลี่ยน mobile no.

2.1.2.3. เปลี่ยน brand

2.1.2.3.1. เปลี่ยน branch

2.1.3. delete staff

2.1.3.1. เปลี่ยน status เป็น delete

2.1.4. active/inactive

2.1.4.1. เปลี่ยน status

2.1.5. แสดงรายชื่อ staff

2.1.5.1. ค้นหา

2.1.5.1.1. ชื่อ

2.1.5.1.2. email

2.1.5.1.3. เบอร์โทร

2.1.5.1.4. brand

2.1.6. แสดงรายละเอียด

2.1.6.1. ชื่อ

2.1.6.2. email

2.1.6.3. เบอร์โทร

2.1.6.4. email

2.1.6.5. brand

2.1.6.5.1. branch

2.1.6.6. QR Code สำหรับ login