Co2 & Energi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Co2 & Energi by Mind Map: Co2 & Energi

1. Bærdygtigt brændestoffer

2. Grøn energi = 0% Co2

2.1. Geotermisk energi

2.2. Bølgeenergi

2.3. Solenergi

2.4. Vindenergi

3. Bioenergi = 0% Co2

3.1. Bioaffald

4. Fossile brændstoffer

4.1. Naturgas

4.2. Olie

4.3. Kul

4.4. Tørv

4.5. Brunkul

4.6. Tjæresand

4.7. Olieskifer

5. Kød og general CO2 udledende industri

6. Fjernvarme

6.1. Overskudsvarme

7. Vedvarende energi