Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Usos Digitals by Mind Map: Usos Digitals

1. La seguretat a la xarxa

1.1. 1.Es important no utilitzar la mateixa contrasenya a totes les sesions de diferents llocs web

1.2. 2.Vigila amb quins documents reps o et descarregues al teu ordinador.

1.2.1. 2.1 Comprova que la pagina d'on agafas o reps la informacio es segura

1.3. 3.Tingues en compte que la gent pot fingir ser un altre persona ja que es mol facil ferse pasar per algu

1.3.1. 3.1.no parlar amb desconeguts

1.3.2. 3.2Tanca sempre la sesio cuan deixis d'utilitzar l'ordinador

2. La privacitat

2.1. vigila on deixes l'ordinador o el portatil

2.2. No deixis el teu correu obert cuan deixis d'utilitzar l'ordinador

2.3. Siguis prudent amb qui comparteixes les dades personals

3. El respecte: els drets d'autor

3.1. La majoria dels problemes que poden trobar-se a Internet son perque no s'ha respectat alguna norma basica de seguretat.

3.1.1. Baixar d'algun lloc web musica i videos d'altres fitxers es una vulneracio dels drets d'autor.

3.1.2. no deixis que els xats i xarxes ocupin tot el teu temps d'oci

4. Que son els dretes d'autor?

4.1. Els drets d'autor o copyright son una manera de protegir algun material ja sigui una obres literàries, dramàtiques, musicals, plàstiques o intel·lectuals.

4.2. Aquesta protecció està disponible tant per a obres publicades com per a obres que encara no s'hagin publicat

4.3. Els drets serveixen per autoritzar o no que la seva obra sigui copiada, agafar la seva idea com a base per un altre, vendre copies de la seva obra, entre altres

5. Creative Commons

5.1. Es una organització sen anim de lucre dedicada a reduir les barreres legals per a compartir treballs creatius.

5.2. L'objectiu de Creative Commons és donar opcions als creadors que vulguin que terceres persones utilitzin o modifiquin la seva obra sota unes condicions determinades

5.3. Creative Commons proporciona llicències als creadors i autors per tal que estableixin els termes amb els quals volen compartir obres