Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oppimistehtävän laatiminen by Mind Map: Oppimistehtävän laatiminen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oppimistehtävän laatiminen

Palautteen antaminen?

Oppimista tukeva palaute

Millaista palautetta

Eritasoisten oppijoiden tukeminen

Opitun jakaminen?

Tietonrakentelutehtävä verkossa

Ikävaiheen huomioiminen

Miten syväoppimiseen

Kyky jäsentää

Yli sieltä, missä aita matalin

Tehtävän muotoilu

Perustana tehtävän tekemisessä

Sopiva aineisto

Oma ajattelu

Ryhmätyö

Reflektio

Tiedonhankintataidot

Ikävaiheen huomioiminen

Tiedonhankinnan opastus

Tiedonhankinnan apuvälineet

Lähdekriittisyys

Tiedon prosessointi

Itsenäiseen tiedonhankintaan motivointi

Muut ihmiset tiedon lähteinä

Tehtäväideoitten löytäminen

Blogit

Kollegaverkostot

Tehtävärakenteita

Vertailu

Kuvaus

Videohaastattelun tekeminen