Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Oppimistehtävän laatiminen by Mind Map: Oppimistehtävän laatiminen
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Oppimistehtävän laatiminen

Palautteen antaminen?

Oppimista tukeva palaute

Millaista palautetta

Reflektointitehtävään?

Sisältöpainotteiseen tehtävään?

Taitoa painottavaan tehtävään?

Eritasoisten oppijoiden tukeminen

Opitun jakaminen?

Tietonrakentelutehtävä verkossa

Ikävaiheen huomioiminen

Miten syväoppimiseen

Kyky jäsentää

Apuvälineet

Yhteisöllinen työskentely

Yli sieltä, missä aita matalin

Copy-paste-opiskelu

Vapaamatkustajat ryhmissä

Tehtävän muotoilu

Tehtävän mielekkyys

Ohjaa tiedonhankintaan

Ohjaa tiedon rakenteluun

Perustana tehtävän tekemisessä

Sopiva aineisto

Oma ajattelu

Ryhmätyö

Reflektio

Tiedonhankintataidot

Ikävaiheen huomioiminen

Tiedonhankinnan opastus

Tiedonhankinnan apuvälineet

Lähdekriittisyys

Tiedon prosessointi

Itsenäiseen tiedonhankintaan motivointi

Muut ihmiset tiedon lähteinä

Tehtäväideoitten löytäminen

Blogit

Kollegaverkostot

Paikalliset

Ainejärjestöt

Kansalliset

Kansainväliset

Tehtävärakenteita

Vertailu

Yhdistä väh. kaksi lähdettä, Painettu aineisto, Verkkoaineisto, Haastatteluaineisto, Havaintoaineisto

Tee aineistosta tuotos, Välivaiheen käsittely

Kuvaus

Asian tai ilmiön kuvaus

Aineistonhankinta, Verkkolähteet, Havainnointi, Haastattelut, Muut lähteet

Kuvauksen tuottaminen

Videohaastattelun tekeminen

Tutustu vastaaviin haastatteluihin, Kiinnitä huomiota rooleihin

Käsikirjoita pienryhmässä haastattelukysymykset

Tee harjoitushaastattelu, Jaa videonjakopalvelussa, Harjoitusvideon kommentointi

Varsinaisen haastattelun tekeminen