Oppimistehtävän laatiminen

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppimistehtävän laatiminen by Mind Map: Oppimistehtävän laatiminen

1. Perustana tehtävän tekemisessä

1.1. Sopiva aineisto

1.2. Oma ajattelu

1.3. Ryhmätyö

1.4. Reflektio

2. Tiedonhankintataidot

2.1. Ikävaiheen huomioiminen

2.2. Tiedonhankinnan opastus

2.3. Tiedonhankinnan apuvälineet

2.4. Lähdekriittisyys

2.5. Tiedon prosessointi

2.6. Itsenäiseen tiedonhankintaan motivointi

2.7. Muut ihmiset tiedon lähteinä

3. Tehtäväideoitten löytäminen

3.1. Blogit

3.2. Kollegaverkostot

3.2.1. Paikalliset

3.2.2. Ainejärjestöt

3.2.3. Kansalliset

3.2.4. Kansainväliset

4. Palautteen antaminen?

4.1. Oppimista tukeva palaute

4.2. Millaista palautetta

4.2.1. Reflektointitehtävään?

4.2.2. Sisältöpainotteiseen tehtävään?

4.2.3. Taitoa painottavaan tehtävään?

4.3. Eritasoisten oppijoiden tukeminen

5. Opitun jakaminen?

6. Tietonrakentelutehtävä verkossa

6.1. Ikävaiheen huomioiminen

6.2. Miten syväoppimiseen

6.3. Kyky jäsentää

6.3.1. Apuvälineet

6.3.2. Yhteisöllinen työskentely

6.4. Yli sieltä, missä aita matalin

6.4.1. Copy-paste-opiskelu

6.4.2. Vapaamatkustajat ryhmissä

6.5. Tehtävän muotoilu

6.5.1. Tehtävän mielekkyys

6.5.2. Ohjaa tiedonhankintaan

6.5.3. Ohjaa tiedon rakenteluun

7. Tehtävärakenteita

7.1. Vertailu

7.1.1. Yhdistä väh. kaksi lähdettä

7.1.1.1. Painettu aineisto

7.1.1.2. Verkkoaineisto

7.1.1.3. Haastatteluaineisto

7.1.1.4. Havaintoaineisto

7.1.2. Tee aineistosta tuotos

7.1.2.1. Välivaiheen käsittely

7.2. Kuvaus

7.2.1. Asian tai ilmiön kuvaus

7.2.2. Aineistonhankinta

7.2.2.1. Verkkolähteet

7.2.2.2. Havainnointi

7.2.2.3. Haastattelut

7.2.2.4. Muut lähteet

7.2.3. Kuvauksen tuottaminen

7.3. Videohaastattelun tekeminen

7.3.1. Tutustu vastaaviin haastatteluihin

7.3.1.1. Kiinnitä huomiota rooleihin

7.3.2. Käsikirjoita pienryhmässä haastattelukysymykset

7.3.3. Tee harjoitushaastattelu

7.3.3.1. Jaa videonjakopalvelussa

7.3.3.2. Harjoitusvideon kommentointi

7.3.4. Varsinaisen haastattelun tekeminen