Bài 5: Các nước Đông Nam Á

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Bài 5: Các nước Đông Nam Á by Mind Map: Bài 5: Các nước Đông Nam  Á

1. I/ Tình Đông Đông Nam Á và sau năm 1945

1.1. - Trước 1945

1.1.1. +Phần lớn các nước Đông Nam Á là thuộc địa của dân phương Tây ( ngoài Thái Lan)

1.2. -Sau 1945

1.2.1. + Các nước Đông Nam Á lần lượt giành được độc lập

1.3. -Đông Nam á thời kỳ chiến tranh lạnh

1.3.1. + Mĩ can thiệp vào ĐNA, lập khối quân sự SEATO

1.3.2. + Mĩ xâm lược Việt Nam, mở rộng chiến tranh sang Lào, Campuchia

1.3.3. +Đế quốc trở lại xâm lược, nhân dân các nước trong khu vực đứng lên khởi nghĩa chống xâm lược.

2. II / Sự ra đời của tổ chức ASEAN

2.1. - Hoàn cảnh

2.1.1. + Do nhu cầu hợp tác và phát triển kinh tế

2.1.2. + Ngày 8/8/1967,Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á gọi tắt là ASEAN đã được thành lập tại Băng Kok (Thái Lan) với sự tham gia của 5 nước: In-đô-nê-xi-a, Ma-lay-si-a, Phi-líp-pin, Thái Lan, Singapo.

2.2. - Mục đích

2.2.1. + Phát triển kinh tế, văn hóa thông qua hợp tác, ổn định giữa các thành viên

2.2.2. + Hợp tác và phát triển kinh tế, xây dựng 1 khu vực Đông Nam Á hòa bình, ổn định, cùng nhau phát triển phồn vinh

3. III / Từ "ASEAN 6" phát triển thành "ASEAN 10"

3.1. -Từ khi thành lập năm 1967 chỉ có 5 nước, đến nay tổ chức ASEAN có 10 thành viên

3.1.1. +Tháng 1/1984, Bruney gia nhập và trở thành thành viên thứ 6

3.1.2. +Tháng 7/1995, Việt Nam tham gia vào tổ chức và là thành viên thứ 7

3.1.3. +Tháng 7/1997, Lào và Mi-an-ma cũng gia nhập ASEAN và trở thành thành viên thứ 8 và 9

3.1.4. +Tháng 4/1999, Cam-pu-chia gia nhập và là tháng viên thứ 10

3.2. -Hoạt động

3.2.1. +Năm 1992, ASEAN đã quyết định biến Đông Nam á thành khu mậu dịch tự do (viết tắt là AFAT) trong vòng 10 – 15 năm

3.2.2. +Năm 1994, ASEAN thành lập diễn đàn khu vực (ARF) với sự tham gia của 23 quốc gia trong và ngoài khu vực