Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tieto- ja viestintätekniikka by Mind Map: Tieto- ja viestintätekniikka
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tieto- ja viestintätekniikka

Mitä opettaja voisi käyttää

Hyvää

Mahdollisuuksia

Monipuolistuvat opetusmenetelmät

Lisää motivaatiota

Aktiivisuus lisääntyy

Oppiaineintegraatio

Yhteisöllisyys

Iso askel edetty laitepuolella

Verkostoituminen

Kansainvälisyys

Verkkokurssien toteuttaminen

Vaihto-opiskelija voi pitää yhteyttä omaan kouluun

Työmäärä jatkossa kevenee

Eriyttäminen

Yhdessä tekeminen

Konkreettisia apuja

Yhdessä oppien eteenpäin

Opetus lähellä oppijan maailmaa

Luovuus

Pääsee itse jyvälle

"Monipuolista ja plaa plaa plaa"

Huonoa

Ajankäyttö

Väline ei tarkoitus

Rajoittuuko vuorovaikutus nettiin

Epätasa-arvoiset lähtökohdat

Mahdollisuuksien paljous

Hajoittaa hahmottamista

Laiteongelmat

Oppijat

Oudot termit

miten kontrolloida

Kouluasten vaikutus

Arvioinnin ongelma

Monia palveluita

Vaikeaa mennä heikoimman ehdoilla

Netin toimimattomuus

Opiskelijalta vaadittu vastuu

Tiedon totuudellisuus

Tunnushallinta

Opetus välineellistyy

Vapaamatkustajat

Oppijan näkökulma