Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Tieto- ja viestintätekniikka by Mind Map: Tieto- ja viestintätekniikka
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Tieto- ja viestintätekniikka

Mitä opettaja voisi käyttää

Hyvää

Mahdollisuuksia

Monipuolistuvat opetusmenetelmät

Lisää motivaatiota

Aktiivisuus lisääntyy

Oppiaineintegraatio

Yhteisöllisyys

Iso askel edetty laitepuolella

Verkostoituminen

Kansainvälisyys

Verkkokurssien toteuttaminen

Ilman pärstäkerrointa

Vaihto-opiskelija voi pitää yhteyttä omaan kouluun

Työmäärä jatkossa kevenee

Varsinkin alussa

Eriyttäminen

Eritasoiset oppijat mukaan

Yhdessä tekeminen

Heikommat voivat hyötyä

Vertaistuki

Yhteistoiminnallisuus

Konkreettisia apuja

Yhdessä oppien eteenpäin

Opetus lähellä oppijan maailmaa

Luovuus

Pääsee itse jyvälle

"Monipuolista ja plaa plaa plaa"

Huonoa

Ajankäyttö

Oma oppiminen

Oppijoiden perehdyttäminen

Työmäärä

Pitkällä tähtäimellä työmäärä vähenee

Hyöty pieni suhteessa käytettyyn aikaan ja vaivaan

Väline ei tarkoitus

Rajoittuuko vuorovaikutus nettiin

Epätasa-arvoiset lähtökohdat

Kodit erilaisia

Mahdollisuuksien paljous

Hajoittaa hahmottamista

Laiteongelmat

Oppijat

Ujoja kommentoimaan

Konservatiiveja

Wordin/Excelin sujuva käyttö puuttuu

Oudot termit

miten kontrolloida

Kouluasten vaikutus

Arvioinnin ongelma

Monia palveluita

Löytää palveluita, jotaka hyödyttää

Vaikeaa mennä heikoimman ehdoilla

Netin toimimattomuus

Opiskelijalta vaadittu vastuu

Tiedon totuudellisuus

Tunnushallinta

Opetus välineellistyy

Sisällön kustannuksella?

Vapaamatkustajat

Oppijat lusmuilevat

New node

Oppijan näkökulma