Tieto- ja viestintätekniikka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tieto- ja viestintätekniikka by Mind Map: Tieto- ja viestintätekniikka

1. Huonoa

1.1. Ajankäyttö

1.1.1. Oma oppiminen

1.1.2. Oppijoiden perehdyttäminen

1.1.3. Työmäärä

1.1.4. Pitkällä tähtäimellä työmäärä vähenee

1.1.5. Hyöty pieni suhteessa käytettyyn aikaan ja vaivaan

1.2. Väline ei tarkoitus

1.3. Rajoittuuko vuorovaikutus nettiin

1.4. Epätasa-arvoiset lähtökohdat

1.4.1. Kodit erilaisia

1.5. Mahdollisuuksien paljous

1.6. Hajoittaa hahmottamista

1.7. Laiteongelmat

1.8. Oppijat

1.8.1. Ujoja kommentoimaan

1.8.2. Konservatiiveja

1.8.3. Wordin/Excelin sujuva käyttö puuttuu

1.9. Oudot termit

1.10. miten kontrolloida

1.11. Kouluasten vaikutus

1.12. Arvioinnin ongelma

1.13. Monia palveluita

1.13.1. Löytää palveluita, jotaka hyödyttää

1.14. Vaikeaa mennä heikoimman ehdoilla

1.15. Netin toimimattomuus

1.16. Opiskelijalta vaadittu vastuu

1.17. Tiedon totuudellisuus

1.18. Tunnushallinta

1.19. Opetus välineellistyy

1.19.1. Sisällön kustannuksella?

1.20. Vapaamatkustajat

1.20.1. Oppijat lusmuilevat

1.20.2. New node

2. Oppijan näkökulma

3. Mitä opettaja voisi käyttää

4. Hyvää

4.1. Mahdollisuuksia

4.2. Monipuolistuvat opetusmenetelmät

4.3. Lisää motivaatiota

4.4. Aktiivisuus lisääntyy

4.5. Oppiaineintegraatio

4.6. Yhteisöllisyys

4.7. Iso askel edetty laitepuolella

4.8. Verkostoituminen

4.9. Kansainvälisyys

4.10. Verkkokurssien toteuttaminen

4.10.1. Ilman pärstäkerrointa

4.11. Vaihto-opiskelija voi pitää yhteyttä omaan kouluun

4.12. Työmäärä jatkossa kevenee

4.12.1. Varsinkin alussa

4.13. Eriyttäminen

4.13.1. Eritasoiset oppijat mukaan

4.14. Yhdessä tekeminen

4.14.1. Heikommat voivat hyötyä

4.14.2. Vertaistuki

4.14.3. Yhteistoiminnallisuus

4.15. Konkreettisia apuja

4.16. Yhdessä oppien eteenpäin

4.17. Opetus lähellä oppijan maailmaa

4.18. Luovuus

4.19. Pääsee itse jyvälle

4.20. "Monipuolista ja plaa plaa plaa"