The Collaboration Principle in Multimedia Learning

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
The Collaboration Principle in Multimedia Learning by Mind Map: The Collaboration Principle in Multimedia Learning

1. Artıklık

1.1. Artıklık, aynı bilgiler birden fazla biçimde eşzamanlı olarak sunulduğunda veya gereksiz şekilde detaylandırıldığında ortaya çıkar.

1.2. Fazladan kullanılan öğretim materyallerinin öğrenmeyi kolaylaştırmak yerine engel olduğunu ifade eder.

1.3. Bilişsel yük teorisine göre, gereksiz bilgileri temel bilgilerle koordine etmek, öğrenmeye engel olabilecek çalışma belleği yükünü artırır. (Yabancı bilişsel yük artışı)

1.4. Buna göre, fazlalık malzemeyi ortadan kaldıran öğretim tasarımları, fazlalık içerenlere göre daha üstün olabilir.

2. 2 Çeşit Etki

2.1. Aynı bilgilerin hem ekranda hem de sözlü olarak sunulduğu bir derste artıklık örneği verilmektedir.

2.2. Ek açıklamalar veya detaylamalar

2.3. Her iki durumda da, etki aynıdır: gereksiz bilgiler öğrenmeyi engelleyebilir. Öğrencilere gereksiz yere işlem yaptıkları için sunulan bilgiler gereksizdir ve ortadan kaldırılması gerekir. Bu artıklık biçimine tutarlılık etkisi de denir (Mayer ve Moreno, 2003).

3. Artıklık İlkesinin Öğretimsel Etkileri

3.1. Bir bilgi kaynağı (metinsel veya grafiksel) kendi başına anlaşılabilir ise, fazladan ek bilgi kaynakları kaldırılmalıdır.

3.2. Artıklık ilkesi uygulandığında, hangi malzemenin gereksiz olabileceği ve fazlalığı belirleyen koşullar hakkında rehberlik sağlamak için bilişsel yük teorisi kullanılmalıdır.

3.3. Bilgiler çalışma belleği ile işlenmelidir ve yeni bilgilerle çalışma belleği ile uğraşırken son derece sınırlıdır. Öğrencilerin, aynı bilgilerin birden fazla formunu gereksiz yere koordine etmelerini ve ilişkilendirmelerini zorunlu kılmak, öğrenmeye müdahale eden yabancı bir bilişsel yüke neden olur. Aynı nedenden ötürü, öğrencilere sunulan ek bilgiler fazlalık riski taşımaktadır.

3.4. Belirli bilgileri çoklu formlarda tanımaları için öğrencilere öğretilmesi gerekmedikçe, bilgiler yalnızca tek bir formda sunulmalıdır.

4. Deneysel Çalışmalar

4.1. Miller (1937), artıklık ilkesini deneysel olarak gösteren ilk kişi olabilir.

4.2. Reder ve Anderson (1980, 1982)

4.3. Carroll ve çalışma arkadaşları

4.4. Chandler ve Sweller (1991), bilişsel yük çerçevesi içinde fazlalığın etkisini açıklayan ilk kişidir.

4.5. Kalyuga, Chandler ve Sweller (1999)

4.6. Mayer, Heiser ve Lonn (2001)

4.7. Moreno ve Mayer (2002a)

4.8. Craig, Gholson ve Driscoll (2002)

4.9. Gerjets, Scheiter, Opfermann, Hesse ve Eysink (2009)

4.10. Diao, Chandler ve Sweller (2007) ve Diao ve Sweller (2007)

4.11. Moussa-Inaty, Ayres ve Sweller (2012)

5. Neden Artıklık

5.1. Çalışma belleğinin kısıtlı olması

5.2. İnsan bilişsel mimarisinin bu özelliklerinden, yeni bilgilerin gereksiz çalışma belleği yükünü azaltacak şekilde sunulması gerektiği sonucuna varmıştır.

5.3. Öğretimdeki fazlalık, bu ilkenin ihlal edilmesine bir örnek teşkil eder.