Етапи магістерського дослідження

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Етапи магістерського дослідження by Mind Map: Етапи магістерського дослідження

1. 1. Обрання теми магістерської роботи.

2. 2. Визначення наукового керівника.

3. 3. Затвердження науковим керівником теми роботи.

4. 4. Складання плану магістерської роботи.

5. 5. Організація написання роботи.

6. 6. Рецензування.

7. 7. Проведення, обговорення магістерської роботи, допуск до захисту.

8. 8. Подання магістерської роботи до захисту в ДЕК.

9. 9. Організація захисту магістерської роботи