Testimise mõisted(1)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Testimise mõisted(1) by Mind Map: Testimise mõisted(1)

1. Bug - Viga

1.1. Bug ehk viga on tarkvara sisenene rike, mis ei lase programmil õieti töötada. Testimise käigus võib testija leida programmis vea(defect). Pärast seda arendusmeeskond võib selle vastu võtta ning kutsuda seda "Bug" ehk programmiveaks.

1.1.1. https://en.wikipedia.org/wiki/Software_bug

2. Usability - Kasutatavus

2.1. Kasutatavus on tarkvaraga seoses määratud konkreetsete tingimustega tarbijate rahuoluga ning tarkvara tõhususega.

2.1.1. https://en.wikipedia.org/wiki/Usability

3. Testing - Testimine

3.1. Tarkvara testimine on uuring seoses informatsiooniga, mis on tarkvara sees. Testija võib leida defecte ehk vigu programmi koodist.

3.1.1. https://en.wikipedia.org/wiki/Software_testing

4. Test objectives - Testimise eesmärgid

4.1. Testimis eesmärgid on: leida puudusi(defects), saada informatiooni kvaliteedist, vältida puudusi, kindel olla et lõpptulemus järgib äri ning kasutaja tingimustele.

4.1.1. http://tryqa.com/what-is-the-software-testing-objectives-and-purpose/

5. Clustering - Defektide kobardumine

5.1. Tarkvara defektide kobardumine on meetod, kus mitme arvutiserverid muutuvad oma vahel klastriks ehk grupiks ning tasakaalustavad koormusi.

5.1.1. https://searchdomino.techtarget.com/definition/application-clustering

6. Acceptance testing - Vastuvõtmise eesmärgid

6.1. Vastuvõtmise testimine on tarkvara süsteemi testimine, kus seda testitakse vastuvõtmiseks äri nõuetele ning tarnimisele.

6.1.1. http://softwaretestingfundamentals.com/acceptance-testing/

7. Black box testing - Musta kasti testimine

7.1. Musta kasti testimine on tarkvara sisese struktuuri testimine. Seal-juures on testitav programm testijale teadmata.

7.1.1. http://softwaretestingfundamentals.com/black-box-testing/