برنامه

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
برنامه by Mind Map: برنامه

1. غیرعبادی

1.1. علمی

1.1.1. حوزوی

1.1.1.1. تجزیه‌ترکیب پیشرفته

1.1.1.2. منطق

1.1.1.3. سیوطی

1.1.2. غیرحوزوی

1.1.2.1. خداشناسی(مبانی)

1.1.2.2. گام دوم

1.1.2.2.1. متن

1.1.2.2.2. صوت

1.1.2.3. سخنرانی

1.1.2.3.1. آیت‌الله مصباح یزدی حفظه‌الله

1.1.2.3.2. مقام معظم رهبری حفظه‌الله

1.2. غیر علمی

1.2.1. استخر

1.2.2. سالن

1.2.3. فیلم

1.2.3.1. سینما

1.2.3.2. غیرسینما

1.2.4. کوه

2. عبادی