Patients specifikke deltagerforudsætninger

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Patients specifikke deltagerforudsætninger by Mind Map: Patients specifikke deltagerforudsætninger

1. Følelse af sammenhæng(Atonowsky)

1.1. Meningsfuldhed

1.2. Håndterbarhed

1.3. Begribelighed

2. Viden

2.1. Erfaringer

2.1.1. Reklamer

2.1.2. Familie

2.1.2.1. bedsteforældre har enten gebis eller protese.

2.1.3. Sociale medier

2.1.4. Annoncer

2.2. Ingen viden om tandsygdomme

2.3. Pt. ved ikke, hvad der giver caries, men går ud fra, at det har noget med bakterier, der ikke bliver fjernet.

3. Sociale Forhold

3.1. Social struktur

3.1.1. Normer og roller

3.2. Social pres

3.2.1. Sundhedsprofessionelle vs sociale relationer

3.3. Social klasse

3.3.1. Social gruppe

3.3.1.1. Gruppe 5, (ufaglærte arbejdere).

3.4. Sociale relationer

3.4.1. Venner

3.4.2. Familie

3.4.3. Universitet

3.4.4. Sociale aktiviteter

3.4.4.1. Fredagscafeer

4. Levevilkår

4.1. Økonomi

4.1.1. Budget

4.1.1.1. Udgifter

4.1.1.1.1. Bolig

4.1.1.1.2. Forbrug

4.1.1.2. Indtægter

4.1.1.2.1. SU

4.1.1.2.2. Arbejder som rundviser hos Aarhus Vand

5. Livsstil

5.1. Sundhed

5.1.1. Patientens egen sundhedsopfattelse

5.1.1.1. Sundhed er lig med fravær af sygdom

5.1.1.2. Den brede og positive sundhedsbegreb

5.1.1.2.1. Snæver og negativ sundhedsopfattelse

5.1.2. Sociale forhold

5.1.2.1. Fællesskab (positiv indflydelse på stressniveau og immunforsvar))

5.2. Fritid

5.2.1. Hobby

5.2.1.1. Motion

5.2.1.2. Fitness

5.3. Fysisk aktivitet

5.3.1. Afhænger af fritid i forhold til studiet og arbejde

5.4. Kost

5.4.1. Varieret og sundt

5.4.2. Alkohol til fredagscaferene

5.4.3. Økonomien afhænge om manden er sund eller usund

5.5. Døgnrytme

5.5.1. Stresskontrol

5.5.2. Søvn 6-8t's søvn

5.5.3. Daglige vaner

5.5.3.1. Hjemmetandpleje/mundhygiejne

5.5.3.1.1. Tandbørstning

5.5.3.1.2. Ingen hjælpemidler

5.6. De tre prototypiske livsformer (Thomas Højrup)

5.6.1. Lønmodtagerens

6. Social ulighed i tandsundhed

6.1. Uddannelse

6.2. Økonomi

6.3. Beskæftigelse

6.4. Baggrund

6.5. Helbredsmæssigt stillede

6.6. Viden

7. Livskvalitet

7.1. Psykisk sundhed

7.1.1. Selvtillid

7.1.2. Jeg-identitet

7.1.3. Håndtere dagligdags udfordringer og stress

7.1.4. WHO’s definition af psykisk sundhed

7.2. Identitet

7.2.1. Hvem er jeg?

7.2.2. Hvad er jeg i stand til?

7.2.3. Mening

7.2.4. Sammenhæng

7.2.5. Individuel opmærksomhed

7.2.6. Hvad er jeg i stand til

7.2.7. 4 niveauer i menneskers identitet (ikke pensum)

7.2.7.1. Jeg-identiteten

7.2.7.2. Den personlige identitet

7.2.7.3. Den sociale identitet

7.2.7.4. Den kollektive identitet

7.3. Sundhedhedspædagogiske viden vs identitet og følelser (Atonowsky)

7.4. Social velvære

7.4.1. Følelse af accept

7.4.2. Føle sig en dal af fællesskabet

7.4.3. Sociale relationer

8. Fravær af sygdom

8.1. Gingivitis

8.2. Usund tandkød

9. Motivation

9.1. Coping vs "indlært hjælpeløshed" (Seligman)

9.2. Self-efficacy (Bandura)

9.3. Samarbejde mellem os og patienten

9.4. Social accept

9.5. Træffe egne valg

9.6. Overskud

9.7. Indre vilje