Dökümante Edilmiş Bilgi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Dökümante Edilmiş Bilgi by Mind Map: Dökümante Edilmiş Bilgi

1. Önemi

1.1. YKS'nin etkin olarak sürdürülmesi

1.2. Amacın iletilmesi

1.3. Faaliyetlerin tutarlılığı

1.4. Terminoloji Birliği

1.5. Müşteri Şartlarına Uygunluğu

1.6. Eğitim

1.7. objektif delil

1.8. İzlenebilirlik

1.9. Sürekli uygunluğun değerlendirilmesi

2. 4.Madde

2.1. 4.3. KYS Kapsamı

2.2. 4.4.KYS ve Prosesleri

3. 5.Madde

3.1. 5.2.Kalite politikası

3.2. 5.3. Kurumsal

3.2.1. Görev

3.2.2. Yetki

3.2.3. Sorululuklar

4. 6.Madde

4.1. 6.1.1. Genel risk Ve Fırsatlar Planlama ve Plana uygunluk

4.2. 6.1.2. Kalite Amaçları

5. 7. Madde

5.1. 7.1.5. İzleme ve Ölçme Kaynakları

5.1.1. 7.1.5.1. Ölçümlerin İzlenebililiği

5.2. 7.2. Yeterlilik

5.3. 7

5.3.1. 7.5.3.Dış Kaynaklı Dökümante edilmiş bilgi

6. 8. Madde

6.1. 8.1. Operasyonel Planlama ve Kontrol Kayıtları

6.2. 8.2.3.Ürün ve Hizmet için Şartların gözden geçirilmesi

6.2.1. 8.2.4.Ürün ve hizmetler için Şartların değişmesi

6.3. 8.3. ürün ve Hizmetlerin Tasarım ve Geliştirilmesi

6.3.1. planlama

6.3.2. girdiler

6.3.3. Çıktılar

6.4. 8.4. Dış Tedarikçinin Değerlendirilmesi

6.5. 8.5. Üretim ve Hizmetin Sunumu

6.5.1. 8.5.2. Tanımlama ve İzlenebilirlik

6.5.2. 8.5.3. Müşteri ve Dış tedarikçiye ait mülkiyet

6.5.3. 8.5.6.Değişiklilerin Kontrolü

6.5.4. 8.6. Ürün ve Hizmetlerin Sunumu

6.5.5. 8.7. Uygun Olmayan Çıktı Kontrolü

7. 9. Madde

7.1. 9.1.

7.1.1. izleme

7.1.2. ölçme

7.1.3. Analiz Değerlendirme

7.2. 9.2.

7.2.1. İç tetkik

7.3. 9.3.

7.3.1. YGG Kayıtlaı

8. 10.Madde

8.1. 10.2.

8.1.1. Uygunsuzluk ve düzeltici Faaliyetler