บาศกนิยม

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
บาศกนิยม by Mind Map: บาศกนิยม

1. ORIGIN

1.1. ศริสต์ศตวรรษที่20 ค.ศ.1901-2000

2. OCCASION

2.1. ใส่ในงานสังสรรค์

2.1.1. เสื้อ

2.1.2. ใส่ในชีวิตประจำวัน

3. STRUCTURE

3.1. ผู้หญิง

3.2. กระโปรง

3.2.1. ทรงเรขาคณิต

3.3. เดรส

4. MATERIAL

4.1. เดรส

4.2. กระโปรง

4.2.1. ผ้าที่ตัดเป็นทรงเรขาคณิต

4.3. เสื้อ

5. COLOR

5.1. สีเทา

5.2. สีฟ้า

6. TEXTURE

6.1. หญิง

6.1.1. ผ้าหนา

6.2. ผ้าฝ้าย

6.2.1. ผ้าดิบ

7. TARGET GROUP

7.1. ผู้หญิง

7.2. วัยรุ่น อายุ20-25ปี