Online disinhibicija

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Online disinhibicija by Mind Map: Online disinhibicija

1. Pozitivne i negativne strane

1.1. Pozitivne

1.2. Negativne

2. Primjeri osobnih iskustava

3. Uzroci disinhibitivnog ponašanja

4. Rasprostranjenost među studentima (FOI)

5. Uzroci disinhibitnovnog ponašanja

6. Aktivizam

7. Samootkrivanje

8. Cyber bullying