NÔNG NGHIỆP

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NÔNG NGHIỆP by Mind Map: NÔNG NGHIỆP

1. Nông Sản

1.1. - Chăn nuôi ngày càng phát triển, góp phần quan trọng.

1.2. - Đã xuất khẩu ra nước ngoài. Có mặt trên hơn 180 quốc gia

1.3. - Gía trị sản xuất tăng cao 3,98%, cao hơn mục tiêu đề ra 2,1%

1.4. - thị trường tiêu thụ được mở rộng, đẩy cao tiêu dùng trong nước.

1.5. - Thịt lợn đông lạnh vào myanmar. vú sữa vào hoa kỳ, chôm chôm vào new zealand......

1.6. năm 2015 tốc độ tăng trưởng của nông sản đạt 30,14 tỉ USD

1.7. cấp độ nông sản 2018 vượt 40 tỷ

2. Lâm Nghiệp

2.1. - Tỷ lệ che phủ rừng còn thấp (41%)

2.2. - Kim ngạch xuất khẩu cao

2.3. - Gỗ và sản phẩm gỗ chiếm 8,86% tỷ USD

2.4. - giá trị sản xuất lâm nghiệp tăng cao (6,10%).

2.5. - Tốc độ tăng trưởng 2015 đạt 7,5 %

2.6. - Tốc độ tăng trưởng 2018 tăng mạnh hơn 30,9%.

3. Thủy Hải Sản

3.1. - Vẫn tiếp tục thành công

3.2. - Đạt đến 7,74 triệu tấn, tăng 6,1%

3.3. - Tỷ trọng các sảm phẩm có giá trị cao tăng mạnh.

3.4. - Góp phần quan trọng trong nên nông nghiệp việt nam.

3.5. - Sản lượng thủy sản 2015 tăng hơn 3,4%

3.6. - sản lượng thủy sản 2018 tăng 4,66% so với cùng kỳ và vượt mốc 9 tỷ USD.

4. Định Hướng 2020

4.1. - dù hiện tại nông nghiệp việt nam đã phát triển khá mạnh nhưng bên cạnh đó vẫn còn nhiều thiếu sót:

4.2. - cần giải quyết dứt điểm việc gỡ " thẻ vàng " của EC đối với đánh bắt hải sản

4.3. - sản phẩm cây công nghiệp giá cả bất lợi

4.4. - dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát

4.5. - cần nâng cao trong việc quản lý an toàn thực phẩm vì còn nhiều khó khăn, phức tạp

4.6. - Cần chung tay bảo vệ trồng rừng làm tỷ lệ rừng giàu tăng cao.

4.7. - Đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường trong nước.

4.8. - xây dựng nhiều phương án hỗ trợ tiêu thụ kịp thời nông sản hơn cho người dân