Сучасні проблеми безпеки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні проблеми безпеки by Mind Map: Сучасні проблеми безпеки

1. Гідрологічні небезпечні явища

2. Проблема охорони здоров’я

3. Охорона прав людини і громадського порядку

4. Геологічно небезпечні явища

5. Біологічні небезпеки

6. Критичні параметри стихійних явищ

7. Забезпечення людей усіма параметрами штучного середовища життя

8. Соціально-політичні конфлікти

9. Метеорологічно небезпечні явища

10. Природні пожежі

11. масові інфекції та хвороби людей, тварин і рослин

12. Ліквідація, переробка або використання відходів виробництва