Сучасні проблеми безпеки

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучасні проблеми безпеки by Mind Map: Сучасні проблеми безпеки

1. Гідрологічні небезпечні явища

2. Соціально-політичні конфлікти

3. Проблема охорони здоров’я

4. Охорона прав людини і громадського порядку

5. Геологічно небезпечні явища

6. Метеорологічно небезпечні явища

7. Природні пожежі

8. Біологічні небезпеки

9. масові інфекції та хвороби людей, тварин і рослин

10. Критичні параметри стихійних явищ

11. Забезпечення людей усіма параметрами штучного середовища життя

12. Ліквідація, переробка або використання відходів виробництва