Az elvégzett és elvégzendő kutatások egymáshoz és az időrendhez való viszonya

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Az elvégzett és elvégzendő kutatások egymáshoz és az időrendhez való viszonya by Mind Map: Az elvégzett és elvégzendő kutatások egymáshoz és az időrendhez való viszonya

1. Pilot kutatás

1.1. Az empirikus kutatást megelőző pilot kutatás célja • tesztelni a vizsgálati eljárást • tesztelni a vizsgálati eszközöket • tesztelni a a kiértékelést • optimális beállításhoz jutni az empirikus kutatáshoz

1.2. KVANTITATÍV ADATFELVÉTEL

1.2.1. 2017

1.2.1.1. Statisztikai adatgyűjtés

1.2.1.2. Kérdőíves kutatás fogvatartottakkal (Szlovákia, N=42

1.2.2. 2018

1.2.2.1. Kérdőíves kutatás fogvatartottakkal (Magyarország, N=90

1.3. KVALITATÍV ADATFELVÉTEL

1.3.1. 2017

1.3.1.1. Interjúk készítése reintegrációs tisztekkel (Szlovákia, N=10)

2. Jelmagyarázat

2.1. Elvégzett kutatás

2.2. Elvégzendő kutatás

3. Empirikus kutatás

3.1. KVALITATÍV ADATFELVÉTEL

3.1.1. 2019

3.1.1.1. Interjúk készítése reintegrációs tisztekkel (Szlovákia, N=10)