Giáo dục

giao duc

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Giáo dục by Mind Map: Giáo dục

1. Phương pháp giải quyết

1.1. Áp dụng công nghệ thực tế ảo VR thiết kế kịch bản dạy học

1.1.1. đối tượng

1.1.1.1. giáo dục cho học sinh tiểu học.

1.1.2. bố cục

1.1.2.1. Bối cảnh

1.1.2.2. Nhân vật

1.1.2.3. Mô tả

1.1.2.4. Basic quest

1.1.3. khác biệt

1.1.3.1. giải quyết bài toán thiếu cơ sở vật chất để thực hành

1.1.3.2. giúp giáo viên có bài giảng sinh động

1.1.3.3. học sinh thực hành an toàn

1.1.4. Ý tưởng

1.1.4.1. Thiết kế 20-30 kịch bản sẵn

1.1.4.2. Miêu tả kịch bản bằng bối cảnh : không gian môi trường 3d, nhân vật, ...

1.1.4.3. Tập hợp câu hỏi áp dụng thực tế

2. Vấn đề

2.1. Giáo dục truyền thống

2.1.1. ưu điểm

2.1.1.1. Các con số

2.1.1.1.1. huy chương vàng, bạc, đồng Olimpic quốc tế

2.1.1.1.2. đánh giá PISA

2.1.1.1.3. học sinh giỏi xuất sắc hằng năm

2.1.1.1.4. tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, kĩ sư

2.1.1.2. trang bị kiến thức áp dụng suốt đời

2.1.1.3. gồm 3 giai đoạn: đến trường-làm việc-nghỉ hưu

2.1.2. Nhược điểm

2.1.2.1. Thiếu vận dụng kiến thức vào thực tế

2.1.2.2. chú trọng truyền đạt kiến thức, mang tính nhồi nhét

2.1.2.2.1. gây áp lực, tốn nhiều thời gian

2.1.2.3. giáo dục khép kín trong nhà trường

2.1.2.3.1. kiến thức phạm vi sách giáo khoa

2.1.2.3.2. thiếu tương tác với xã hội

2.1.2.3.3. thiếu điều kiện thực hành

2.2. Giáo dục STEAM

2.2.1. giáo viên

2.2.1.1. là người hỗ trợ học tập chứ không phải người cung cấp kiến thức